Category: Društveni aktivizam

“Pad Berlinskog zida i uspon neoliberalizma”

U prepunoj sali novosadskog Omladinskog centra “CK 13” u petak 6. decembra organizovana je diskusiona tribina “Pad Berlinskog zida i uspon neoliberalizma”. U razgovoru su učestvovali Sarita Bradaš – psihološkinja i istraživačica Fondacije Centar...