„LOKOMOTIVA“

Program „LOKOMOTIVA – lokalna omladinska inicijativa“ ima za cilj osposobljavanje mladih da se aktivno uključe u društveni život kroz obezbeđivanje podrške neformalnim grupama da razviju i sprovedu ideje usmerene na pozitivne promene u zajednici i/ili životu mladih.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2018.

„LOKOMOTIVA 2018“ realizovana je u periodu od marta do 27. decembra 2018.
Kroz program je podržano 12 ideja neformalnih grupa, u okviru kojih je sprovedeno 26 aktivnosti za mlade.

1. Prerazmišljavanje – ideja „Razmena knjiga“
– javni događaj „Jesenja razmena knjiga“ (21. oktobar, Kulturna stanica Eđšeg)

2. Mladi pejzažisti – ideja „Oaza na dan“
– javni događaj demonstracije modela ozelenjavanja urbanog prostora i radionice za najmlađe (3. novembar, JP SPC „Vojvodina“)

3. Nora i Milena – ideja „Kulijoga“
– 3 radionica pripreme zdravih obroka (2, 7. i 19. novembar, prostorije Udruženja za pomoć MNRO grada Novog Sada)
– 4 radionice joge za osobe sa mentalnim poteškoćama (30. oktobar, 13, 22. i 29. novembar, prostorije Udruženja za pomoć MNRO grada Novog Sada)

4. Novosadska kvidič liga – ideja „Kvidič u Novom Sadu“
– javni trening kvidiča (11. novembar, Futoški park)
– prezentacija i predavanje o Kvidiču (18. novembar, Kulturna stanica Eđšeg)

5. KC Lab Crew – ideja „Play Station isključi, u društvene igre se uključi“

– veče društvenih igara za mlade i mlade roditelje i njihovu decu (26. novembar, Kulturni centar Lab)

6. Nataša, Marina i Nina – ideja „Projekcija filmova Škole vizuelne antropologije“
– 3 projekcije filmova, uz razgovor sa gostima i autorima/kama (27. i 30. novembar, 11. decembar, prostorije doma B-612)

7. Mila i Luka – ideja „Ludoratorija“
– radionica o edukativnim društvenim igrama (13. decembar, prostorije udruženja BalkanIDEA)

8. Ines, Aleksandar i Ivana – ideja „Filmsko veče, diskusija i druženje“
– projekcija 3 filma o integraciji predstavnika/ca nacionalnih manjina u društvo (21. decembar, Društveni centar Izađi)

9. UrbanAves – ideja „Vratimo ptice u gradove“
– predavanje o pticama u gradovima (24. novembar, Departman za biologiju i ekologiju PMF-a)
– radionica pravljenja kućica za ptice (24. novembar, Staklara 2 na PMF-u)

10. Podrška – ideja „Mentalno zdravlje mladih i moderne tehnologije“
– fokus grupa sa srednjoškolcima i srednjoškolkama na temu prevencije suicida među mladima (14. novembar, Učenički dom „Brankovo kolo“)
– obuka o snimanju podkasta (21. novembar, prostorije udruženja BalkanIDEA)
– priprema, snimanje i postavljanje dva podkasta na sajt Centar „Srce“ (25. i 30. novembar, https://www.centarsrce.org/podkast.php)

11. Nemanja, Tijana i Nemanja – ideja „Pripreme za bal“

– radionica izrade/transformacije garderobe u muške srednjovekovne odore (25. novembar, Kulturna stanica Eđšeg)
– radionica izrade/transformacije garderobe u ženske srednjovekovne odore (25. novembar, Kulturna stanica Eđšeg)
– radionicu plesa (25. novembar, Kulturna stanica Eđšeg)

12. Odjek – ideja „Mesec Odjeka“
– radionica o storiteling pristupu u novinarstvu (17. novembar, prostorije udruženja dom B-612)
– izložba radova nastalih u okviru radionice (23. novembar, prostorije udruženja dom B-612)

Organizovana su i 3 događaja Otvorenih vrata, u okviru kojih su organizacije mladih neformalnim grupama predstavile svoj rad.

a. KC Lab (6. decembar)
b. dom B-612 (11. decembar)
c. BalkanIDEA Novi Sad (13. decembar)

U direktnu realizaciju bilo je uključeno 44 mladih – 6 članova/ica Mentorskog kluba i 38 članova/ica neformalnih grupa (od toga 14 momaka i 30 devojaka). Direktnih korisnika – mladih koji su učestvovali u svih 29 aktivnosti realizovanih tokom projekta, bilo je ukupno 447 (od toga 196 muškaraca i 251 žena).

Projekat „LOKOMOTIVA – lokalna omladinska inicijativa“ u 2018. godini realizovan je uz podršku programa OPENS 2019 (454.406,10 dinara), koji se sufinansira sredstvima Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja, kao i uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade (249.186,03 dinara), u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2018. godinu.

U okviru programa OPENS 2019, „LOKOMOTIVA“ učestvuje u sprovođenju dela 6.4. Aktivnosti omladinskih organizacija otvaraju svoja vrata.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2016.

„LOKOMOTIVA 2016“ realizovana je u periodu od 18. avgusta do 31. decembra.
Kroz program je podržano 6 ideja neformalnih grupa, u okviru kojih se sprovedeno 14 različitih aktivnosti.

1. EkoFans – ideja „Zimnica za ptice“
– radionica pravljenja hranilica za ptice (26. novembar, PMF – Departman za biologiju i ekologiju)
– predavanje o hranilicama za ptice (30. novembar, PMF – Departman za biologiju i ekologiju)

2. Fejs – ideja „Naslovi“
– 2 događaja/diskusije o medijskoj pismenosti (1. i 8. decembar, Filozofski fakultet)

3. Ana, Uroš, Dušica i Zorica – ideja: „Jaje na oko“
– edukativni događaj – prezentacija kuvanja i predavanje o zdravoj ishrani (10. decembar, prostorije udruženja Dom b-612)

4. Osmeh – ideja: „Filmske večeri“
– 3 projekcije filma (9., 10. i 17. decembar, Kulturni centar Novog Sada)

5. Kristina i David – ideja: „Veganstvo – poziv na empatiju“
– radionica izrade ekoloških cegera (7. decembar, Omladinski centar CK13)
– radionica pravljenja veganske hrane (12. decembar, Omladinski centar CK 13)

6. Igor, Zoran i Ines – ideja: „Jeu/Nes“
– predavanje o istoriji društvenih igara (30. novembar, prostorije udruženja Dom b-612)
– tri radionice kreiranja društvenih igara (4., 11. i 18. decembar, prostorije udruženja Dom b-612)

U direktnu realizaciju projektnih aktivnosti bilo je uključeno 28 mladih – 6 članica Mentorskog kluba i 22 člana i članice neformalnih grupa (od toga 11 momaka i 17 devojaka). Direktnih korisnika – mladih koji su učestvovali u 14 aktivnosti organizovanih u okviru projekta bilo je ukupno 198.

Projekat „LOKOMOTIVA – lokalna omladinska inicijativa“ u 2016. godini realizovan je na teritoriji grada Novog Sada, uz finansijsku podršku Gradske uprave za sport i omladinu (399.556,45 dinara). Projekat je sproveden u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2016. godinu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2014.

„LOKOMOTIVA 2014“ realizovana je u periodu od 1. jula do 31. decembra.
Kroz program je podržano 12 ideja neformalnih grupa, u okviru kojih je realizovana 41 aktivnost. Članovi i članice Mentorkog kluba tokom februara i marta 2017. godine, razvili su i sproveli 4 ideje, u okviru kojih je realizovano 26 aktivnosti.

1. Kružok
– 6 radionica kreativnog pisanja (26. oktobar – 30. novembar, Klub „Rilej“)
– izdata zbirka tekstova mladih „Halipoj“ i održana promocija (20. decembar, Knjižara Bulevar Buks)

2. PUPA
– anketiranje građana o lokacijama koje bi trebalo urediti ( 21-25. oktobar, „Novosadska jesen“ JPSPC „Vojvodina“)
– akcija uređenja ugla zgrade na Novom naselju „Eko transformacija“ ( 17-19. decembar, ulica B. Dronjak 15)
– akcija uređenja hola u OŠ „Žarko Zrenjanin“ „Eko transformacija“ (24-30. decembar), OŠ „Žarko Zrenjanina“)

3. A smajl
– predavanje „Nauči da učiš“ (18. oktobar; Američki kutak, 20 mladih korisnika)

4. Gilda igrača
– 2 javna događaja zajedničkog igranja društvenih igara (15. novembar i 20. decembar, INFOPOLIS)

5. Svet obojen drugačije
– 2 interaktivne radionice o zaštiti životne sredine sa učenicima oštećenog vida i drugim oštećenjima (21. i 28. oktobar, ŠOSO „Milan Petrović“)
– uređenje školskog dvorišta – sađenje biljaka i farbanje kluba (3. novembar, ŠOSO „Milan Petrović“)

6. Dame gađaju
– 10 radionica/treninga za učenje pikada (3. novembar – 1. decembar, Klub „Rilej“)

7. Mladi aktivizam
– predavanje „Životni stil jednog vegana“ (26. oktobar, BalkanIDEA)

8. Živa biblioteka
– 2 radionice sa volonterima za pripremu događaja „Živa biblioteka“ (22. novembar – INFOPOLIS, 7. decembar – NAPOR)
– javni događaj „Živa biblioteka“ (9. decembar, Omladinski centar „CK13“)

9. NGM Bitange i princeza
– tri modula edukativnog progama „Mirovna škola“ (24. oktobar – 27. decembar, INFOPOLIS)

10. Pedago
– obuka za radioničarski rad/3 radionice (8-15. decembar, Galerija „Zrno“)

11. Vredne ruke
– 4 kreativne radionice dekupaža (27. novembar – 18. decembar, INFOPOLIS)

12. Muzej volonterizma
– manifestacija „Muzej volonterizma“ (5. decembar, JP SPC „Vojvodina“)

Realizovane aktivnsoti članova i članica Mentorskog kluba:
Pripremljena je realizacija aktivnosti koje će biti realizovane nakon ispitnog roka u fabruaru i martu:
– 16 edukatino-kreativnih radionica sa mladima i decom na odeljenu Dečije i adolescente psihijatrije
– 2 predavanja i 2 krativne radionice u okviru ideje „Radioničarski fić-ka“
– 7 radionica za studente (pisanj biografije, upravljanje vremenom, asertivnost, radioničarski rad)
– javni događaj „Živi informator“ za buduće studente

U direktnu realizaciju projektnih aktivnosti bilo je uključeno 42 mladih (16 momaka i 26 devojaka). Direktnih korisnika – mladih koji su učestvovali u aktivnostima organizovanim u okviru projekta bilo je ukupno 362.

Projekat „LOKOMOTIVA – lokalna omladinska inicijativa“ u 2014. godini realizovan je na teritoriji grada Novog Sada, uz finansijsku podršku Gradske uprave za sport i omladinu (887.484,88 dinara). Projekat je sproveden u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2014. godinu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _