Udruženje "HMM..." Blog

Pokrenut blog oktobar.net

Sa idejom da uz pomoć pisane reči mladi iznesu svoj stav o bitnim istorijskim, političkim i kulturnim aspektima prethodnih sto godina, u saradnji sa studentima i studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu pokrenut je blog...