O nama

Udruženje „HMM…“  osnovano je u aprilu 2011. godine, kao nevladino i neprofitno udruženje, opredeljeno za delovanje u oblasti rada sa decom i mladima, kulture i umetnosti, obrazovanja, društvenog aktivizma, zaštite životne sredine i zaštite dobrobiti životinja.

Osnovni ciljevi zbog kojih je udruženje nastalo jesu:
– podsticanje i razvoj kreativnog mišljenja kod dece, kroz organizovanje različitih programa i izradu i izdavanje edukativnih materijala;
– osnaživanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom razvoju i razvoju društva, pružanjem podrške u realizaciji njihovih ideja i aktivnosti;
– razvoj i unapređenje kulture i umetnosti, naročito promocijom novih oblika umetničkog stvaralaštva;
– podsticanje individualnog razvoja realizovanjem obrazovnih programa baziranih na aktivnim metodama učenja i izradom i izdavanjem različitih edukativnih materijala;
– istraživanjem i afirmacija društvenog aktivizma, kao osnove unapređenja sadašnje i buduće ljudske zajednice;
– angažovanje na polju očuvanja, zaštite i unapređenja životne sredine;
– podizanje svesti o dobrobiti i pravima životinja i zalaganje da se zaštita dobrobiti životinja prepozna kao aktivnost od opšteg interesa i značaja.

Stаtutom udruženjа regulisаno je dа su orgаni udruženjа Skupštinа i Zаstupnik/cа.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine udruženja, održanoj 20. januara 2019. godine, zа Predsednicu Skupštine i zakonsku zastupnicu izаbrаna je Višnja Nežić, а zа zаmenike Predsednice Miloš Milošević i Marijana Mutavčieva.

U udruženju je trenutno aktivno 5 članova i članica.

U Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koje vodi Ministarstvo omladine i sporta, udruženje „HMM…“ upisano je kao udruženje za mlade.

_____________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTI
HMM… Plan primene preventivnih mera COVID
Informacija Gradskog štaba za vanredne situacije 24.07.2020.

HMM… STATUT udruženja